Asbestattest aanvragen

De OVAM wil Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040.

In 90% van de gebouwen van vóór 2001 zit asbest verwerkt. Daarvan verkeert een groot deel in slechte staat. En daar wil de OVAM wat aan doen met het actieplan Asbestafbouw. Meer info: www.asbestinfo.be

Wat is het asbestattest?
Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.
Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

De inventarisatie voor een asbestattest is standaard 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een asbestattest met aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken kunnen wel destructieve handelingen nodig zijn. Toch zijn ook voor een standaard asbestattest kleine beschadigingen nodig om monsters te nemen van asbestverdachte materialen. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Via de afbeelding rechts vindt u een fictief voorbeeld van een asbestattest.

* Verplichte velden

Door mijn verzoek te verzenden geef ik de toestemming dat mijn gegevens die in dit formulier ingevuld zijn gebruikt worden door immo adk voor hierondervernoemde doeleinden en dit in overeenstemming met het charter privéleven van deze website. Ik kan op elk moment mijn toestemming intrekken door een schriftelijke aanvraag in te dienen op volgend e-mailadres: immoadk@live.be.

Is een asbestattest ook verplicht bij de verkoop van garages en parkeerplaatsen?

Een asbestattest is verplicht bij elke overdracht van een “toegankelijke constructie met risicobouwjaar”. Deze term wordt afgekort als ‘TCR’. 

Onder risicobouwjaar wordt bedoeld: bouwjaar 2000 of ouder. Constructies met bouwjaar vanaf 2001 zijn vrijgesteld.

Een constructie is toegankelijk als voldaan is aan twee voorwaarden:

  1. het bestaat uit een dak gedragen door constructie-elementen: een dak gedragen door één enkele paal of wand volstaat al
  2. een normale mens kan het betreden en kan er in staan of lopen. Als vuistregel wordt een minimale sta- of loophoogte van 175cm genomen

Garages
Een garage wordt beschouwd als een constructie. Dat blijkt onder meer uit de leidraadfiche ‘TCR’ van de OVAM. In geval van de verkoop van een garage moet er dus een asbestattest worden opgemaakt.

Hoe speelt de uitzondering voor kleine constructies?
Als de grondoppervlakte van de constructie kleiner is dan 20m², geldt er in principe een vrijstelling. Er moet dan geen asbestattest worden opgemaakt.

De verkoop van een losstaande individuele garage, kleiner dan 20m², kan dus zonder asbestattest.

Let echter op! Als een toegankelijke constructie met risicobouwjaar zelf een oppervlakte heeft van minder dan 20m², maar deel uitmaakt van een groter geheel, dan moet daar toch een asbestattest voor opgesteld worden. Denk aan een hotelkamer, studio, studentenflat, … van kleiner dan 20m².

Daarom is voorzichtigheid geboden. Ook indien kleiner dan 20m² kan toch nog een asbestattest nodig zijn. Dit als het goed onderdeel uitmaakt van een constructie die een TCR is (bv. een garagecomplex). Binnen een garagecomplex zullen de garageboxen dus toch verplicht over een asbestattest moeten beschikken bij verkoop.

Het is aangeraden om vooraf aan (mij) de asbestdeskundige te laten weten om welk type constructie het gaat. Bij garages zonder pleisterwerk en aankleding is de kans immers veel kleiner dat er staalnames moeten gebeuren en zou de kostprijs van het attest lager moeten liggen. 

In geval van de verkoop van een appartement samen met een bijhorende garage kunnen beide uiteraard onderdeel vormen van één gezamenlijk asbestattest.

Meerdere boxen in één asbestattest

In tegenstelling tot wooneenheden mag een eigenaar meerdere garageboxen opnemen in één asbestattest. Dit wanneer er sprake is van de verkoop van meerdere boxen aan één koper. Zijn er meerdere kopers voor meerdere boxen, dan zijn er meerdere asbestattesten vereist. 

Indien meerdere garageboxen in één asbestattest opgenomen kunnen worden, mag de asbestdeskundige vaststellingen extrapoleren. Dit indien de garageboxen identiek zijn en in een zelfde bouwfase werden opgetrokken. In dat geval mag de asbestdeskundige de vaststellingen van één garagebox, inclusief staalnames, extrapoleren op de andere garageboxen. Dit verlaagt de kostprijs. Voorwaarde is wel dat de asbestdeskundige elke garagebox visueel controleert op afwijkingen t.o.v. de referentie garagebox. 

Wat met autostaanplaatsen?
Daarvoor is een uitzondering voorzien. Een autostaanplaats die bestaat uit bv. een verharding (beton, asfalt) afgebakend door twee verflijnen, is geen TCR. Er is dus geen asbestattest voor vereist. Dergelijke autostaanplaats kan zo verkocht worden. De oppervlakte speelt geen rol.

De staanplaatsen zullen dan wel vervat zitten in het inspectiegebied van het asbestattest van de gemene delen.

Het gaat hier zowel om autostaanplaatsen bovengronds als ondergronds (bvb. de parking van een appartementsgebouw).

Fiches
We adviseren om in geval van toepassingsvragen steeds de website van OVAM te consulteren, in het bijzonder de fiches en deFAQ.

( bron CIB )

Cookievoorkeuren

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we hieronder de verschillende diensten en functies van de site die cookies gebruiken en laten we u beslissen welke cookies u wilt toestaan ​​of weigeren.

Houd er echter rekening mee dat als u bepaalde soorten cookies blokkeert, dit van invloed kan zijn op uw browse-ervaring op onze site en op de beschikbare functies.

We gebruiken verplichte functionele cookies om de site goed te laten werken. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om het resultaat van een zoekopdracht te vinden of om de taalkeuze op te slaan.

Sommige functies, zoals de weergave van video's of kaarten, worden geleverd via externe componenten die zijn ontwikkeld door partners zoals YouTube of Google. Bepaalde componenten gebruiken cookies die deze derden waarschijnlijk in staat stellen het gedrag van internetgebruikers te volgen om bijvoorbeeld reclametargeting uit te voeren. De activering van deze functies en de bijbehorende cookies is daarom onderworpen aan uw toestemming.